Rangi

Nie posiadamy systemu DKP, EPGP ani tym podobnych, zamiast tego loot rozdajemy według systemu rang.

Rangi przyznawane w gildii bez uwzględnienia ich w procesie dobierania składu progresowego:

Social – Ranga ta nadawana jest osobom, które nie wyrażają chęci stałego (lub jakiegokolwiek) raidowania, lecz chcą być w gildii ze względu na aspekt socialny; często są to znajomi raiderów, byli gracze core składu, ale również osoby w żaden sposób nie powiązane z nikim z gildii, którym odpowiada gildyjna atmosfera i dziwne rozmowy po 22.

Obecnie gildia przyjmuje osoby na social na dwa sposoby:
– poprzez polecenie osoby będącej już w gildii (osoba polecająca musi posiadać minimum rangę Knife lub wyższą)
– poprzez złożenie podania z wykorzystaniem formularza rekrutacyjnego – w przypadku sociali wystarczy uzupełnić w nim tylko najważniejsze informacje; battletag, napisać kilka zdań o sobie, opowiedzieć żart 😉

Alt – jak sama nazwa wskazuje, ranga ta przyznawana jest alternatywnym postaciom osób, które posiadają w gildii rangę Knife lub wyższą. Ułatwia to komunikację oraz pozwala ustalić ilość osób posiadającą alty. Posiadanie altów w gildii (i altów w ogóle) nie jest obowiązkowe.

Rangi przyznawane w gildii, które są uwzględniane w procesie dobierania składu progresowego:

Penknife (Rekrut) – To ranga nadawana nowym rekrutom na okres 3 tygodni, w trakcie którego nowe osoby mają szansę zaprezentować nam swoje umiejętności oraz poznać od wewnątrz atmosferę w gildii. Aby Penknife otrzymał wyższą rangę (Knife), musi spełnić kilka podstawowych wymagań:
– Przestrzegać zasad gildii,
– Posiadać 100% frekwencje w trakcie swojego okresu próbnego. W przypadku nieobecności, okres próbny może zostać wydłużony o ilość opuszczonych ID,
– Być nienagannie przygotowanym do pełnienia swojej roli w raidzie; znajomość taktyk, komunikatywność, pełny pakiet comsumable, weakaury, sumiennie przesimowana postać.

Osoby z rangą penknife posiadają najmniejszy przewidziany w regulaminie gildii priorytet do otrzymywania itemów, w związku z czym od nowych osób oczekujemy gearu na poziomie minimum 900 item level. Po upływie 3 tygodni skład oficerski decyduje o awansie do rangi Knife lub o zakończeniu współpracy.

Mythic Alt – To ranga specjalna przyznawana zadbanym, przygotowanym do raidowania na poziomie Mythic altom. Mythic alty pełnią głównie funkcję rozrywkową; alt ten może być zabrany na Mythic po ukończeniu całego progresu, co pomaga uniknąć problemu wypalenia związanym z graniem/progresowaniem tego samego contentu przez kilka miesięcy na jednej postaci. Poza tym, że mają one stanowić odskocznię od grania mainami, postacie te mogą pomagać przy przeprowadzaniu split runów lub w wyjątkowych przypadkach mogą być zabrane na regularny progres. Posiadanie Mythic alta nie jest obowiązkowe.

Mythic alty posiadają wyższy prioryet do otrzymywania itemów niż Penknife, ale niższe niż Knife.

Knife (Raider) – Ranga ta zdobywana jest po pomyślnym ukończeniu 3-tygodniowego okresu próbnego. Osoba z rangą Knife zna i przestrzega zasad gildyjnych, prezentuje poprawną postawę oraz posiada niezbędne umiejętności do raidowania na poziomie Mythic.
– Osoba ta jest brana pod uwagę w składzie progresowym gildii,
– Ma priorytet na itemy przed Penknifem.

Blade (Weteran) – Ranga ta nadawana jest graczom z długim stażem, bardzo wysoką frekwencją na raidach oraz wybitnymi umiejętnościami oraz nienagannym zachowaniem; to osoby najbardziej zaangażowanym w życie gildii, znające doskonale tajniki swojej klasy, na których zawsze i wszędzie można polegać. Blade to osoba, która swoją obecnością w gildii wyraźnie poprawia jej wyniki, w związku z czym posiada najwyższy priorytet zarówno podczas ustalania składu progresowego jak i do otrzymywania itemów.

Przyznana ranga Knife/Blade nie jest rangą przydzielaną na stałe. Każda osoba z rangą Knife ma możliwość awansu do rangi Blade poprzez spełnienie określonych w zasadach wymagań. Z drugiej strony, osoby z rangą Blade, które z jakiegoś powodu obniżyły swój poziom, mogą zostać zdegradowane do rangi Knife. Rewizja rang następuje przynajmniej dwukrotnie w trakcie jednego tieru raidowego.

Ashbringer (Oficer) – Amphicius, Navienne, Anaviejra, Cízzar
Jest to ranga posiadająca takie same prawa jak Blade. Oficer wyróżnia się tym, że pełni dodatkowe funkcje typu: Prowadzenie Rajdu, Rekrutacja, Zarządzanie zasobami gildii.

Blade Master (GM) – Virelion.
Przywódca gildii, ma ostateczne słowo w przypadku podejmowania wszelkich decyzji.